Obytný súbor DOSTUPNÉ BÝVANIE NITRA

Projekt OBYTNÝ SÚBOR DOSTUPNÉ BÝVANIE NITRA sa pripravuje v Nitre v katastrálnom území Mlynárce. Investičný zámer vychádza z aktivít zabezpečiť v meste Nitra podmienky pre rozvoj bývania v súlade s rozvojovou koncepciou a územným plánom mesta Nitra.

Priestor

Zámer je pokračovaním už existujúceho obytného súboru a je v súlade s koncepciou rozvoja predmetnej lokality a budúcim formovaním dopravnej koncepcie ako aj funkčnej a priestorovej organizácie na susediacich pozemkoch v zmysle územnoplánovacej dokumentácie mesta Nitra.
Územie sa nachádza v zastavanom území mesta Nitra na plochách určených pre rozvojovú zástavbu.

Potenciál

Nitra ako šieste najväčšie mesto Slovenska, len 89km (30 minút diaľnicou) od Bratislavy  zaznamenalo za poslednú dekádu 3,66% pokles obyvateľstva. Stagnujúci realitný trh s novými a dostupnými bytovými jednotkami je ideálnou príležitosťou práve pre náš projekt, ktorým chceme poskytnúť mladým rodinám kvalitné a moderné bývanie v meste s veľkým potenciálom.

Možnosti

V Nitre sa nachádza množstvo škôl, obchodné centrá,  kliniky, veľa športových hál a zariadení a v neposlednom rade pracovných príležitostí. Vybudovanie novej zóny bývania s plnou infraštruktúrou prinesie ďalšiu synergiu v rámci rozvoja mesta aj priľahlej lokality.

O projekte

Rezidenčný projekt s polyfunkciou

Celková plocha pozemku 16.990 m2,
Bytová plocha 14.852 m2,
Plocha zelene 6.898 m2.

268 bytov

5x 7 podlažných bytových domov,
1x 5 podlažný terasový bytový dom,
parkovací dom a polyfunkčný dom.

Projekt Obytný park Dostupné bývanie Nitra plánuje výstavbu 268 bytov v piatich bytových domoch a jednom  terasovom bytovom dome. 57 bytov bude 1-izbových, 136 bytov 2-izbových, 70 bytov 3-izbových a 5 bytov 4-izbových. Každý byt má balkón alebo terasu. 377 parkovacích miest je rozdelených na 26 podzemných, 50 krytých, 114 vonkajších státí a 187 miest  v parkovacom dome.

Priebeh výstavby

Dňa 10.07.2023 bolo vydané stavebné povolenie na projekt Nitra. Termín zverejnenia rozhodnutia o stavebnom povolení na úradnej tabuli mesta Nitra sa uskutočnilo dňa 20.07.2023. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2023 a nás o tejto skutočnosti informovalo mesto Nitra dňa 17.08.2023. Predmetné stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou si stiahnete cez ikonu vyššie.
Začiatok prác na projekte sú naplánované na začiatok roka 2024.

Časový plán výstavby

 • 1
  Jar 2019

  Nákup pozemku

 • 2
  10/2021

  Územné rozhodnutie

 • 3
  06/2023

  Stavebné povolenie
  Začiatok výstavby

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo +421 2 3933 5634 alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára: